TR | EN
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
EK/AF SINAVLARI VE TARİHLERİ HAKKINDA
29.09.2022

Aşağıdaki ismi ve numarası yazan öğrencilerin Ek/Af Sınavlarına girmesi uygun bulunmuştur:

Sercan Tosun (121720093057)

Niyazi Samet Bayram (121720153058)

Muhittin Tarkan (121720153069)

Söz konusu öğrencilerin daha önce almadıkları ya da alıp başarısız olduğu derslerin Ek Sınavlarına girebilirler.

Sınavlar 3 - 5 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sınavına girmek istedikleri dersin öğretim elemanıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2022 - 2023 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMLARI
DERS KAYITLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
17.09.2022

DERS KAYITLARI

(2022-2023 GÜZ DÖNEMİ)

2022-2023 akademik yılı güz dönemi ders kayıtlarında bölüm öğrencilerinin yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. 2022 yılında Tarih Bölümü’ne kayıt yaptıran öğrenciler de ders kayıt işlemlerini aşağıdaki esaslara göre yapacaklardır. Lütfen dikkatle okuyunuz

Ders kayıtları için internetten (www.ogu.edu.tr’den Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapılarak) ön kayıt yapmak zorunludur. Her sınıf için belirlenen ders listesi ve ders programı ön kayıtlar başlamadan önce Bölüm panosunda ve Bölüm internet sitesinde (tarih.ogu.edu.tr) ilan edilecektir.

Ders Ön kayıt tarihleri:       19 Eylül 2022 saat 13.00-17.30 ve 17:30-23:00

                                                  23 Eylül 2022 saat  08.30-17.00

 Ön kayıt yapamayanlar geç kayıt ücreti ödedikten sonra Bölüme gelerek kayıt yapacaktır.

Ekle-sil tarihlerinde öğrenciler eksik derslerini seçebilir, ders değiştirebilir ve kayıt danışmanı uygun gördüğü takdirde ders bırakabilir.

Ekle-Sil Tarihleri: 28-29-30 Eylül saat 9.00-12.00 ve 13.30-17.00

 

Ön Kayıt Danışmanları:

2022 girişliler Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Türkan

2021 girişliler Doç. Dr. Yunus Arifoğlu  

2020 girişliler Dr. Öğretim Üyesi İslam Kavas

2019 girişliler Şeyda Büyükcan Sayılır (Normal Öğretim)/Arş. Gör. Zeynep Akıl (İkinci Öğretim)

2018 ve daha eski girişliler: Arş. Gör. Dr. Yusuf Akbaba/Duygu Tanıdı

Yüksek Lisans ve Doktora Ders Kaydı: Dr. Öğretim Üyesi İslam Kavas

 

Ekle-sil işlemlerinde (ders kayıt çıktısı) görevli öğretim elemanları:

2022 girişliler Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Türkan

2021 girişliler Arş. Gör. Zeynep Akıl  

2020 girişliler Dr. Öğretim Üyesi İslam Kavas

2019 girişliler Arş. Gör. Dr. Duygu Tanıdı

2018 ve daha eski girişliler: Arş. Gör. Dr. Yusuf Akbaba

Yüksek Lisans ve Doktora Ders Kaydı: Dr. Öğretim Üyesi İslam Kavas

 

2022 yılında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin oluşturulması nedeniyle gidilen şablon değişikliği neticesinde:

Öğrenciler ön kayıt sürecinde seçecekleri dersleri Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başlığı altında değil, İnsan ve Toplum Bilimleri Tarih Bölümü başlığı altından seçeceklerdir.

Osmanlı Tarih Metinleri ile Osmanlı Paleografyası derslerinin ait olduğu yarıyıllarda yapılan değişiklik nedeniyle öğrenciler, Osmanlı Tarih Metinleri dersini 2. sınıf dersleri, Osmanlı Paleografyası dersini alacak öğrenciler ise 3. sınıf içerisinden seçeceklerdir.

 1. Her öğrenci alması gereken seçmeli ve zorunlu derslere ön kayıt tarihlerinde internet üzerinden ön kayıt yapmak zorundadır. Derslere ön kayıt yapmayan öğrenci ekle-sil döneminde geç kayıt ücreti (50 TL) ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ön kayıtta problem yaşayan öğrenciler kendi danışmanlarına müracaat etmelidir.
 2. Ekle-sil işlemlerini öğrencilerimiz bir arkadaşına bu işlemi yaptırabilirler. Ancak ders kayıtlarında yanlışlık durumunda kendileri sorumludur.
 3. İnternet üzerinden derslere ön kaydını tamamladıktan sonra, yine internet üzerinden danışman onayı alınmalıdır. Danışman tarafından kaydı reddedilen ve ekle-sile gelmeyen öğrencinin kaydı ekle-sil dönemi bittikten sonra yok sayılır.
 4. Katkı payı ödemeleri ders kaydı yapmadan önce tamamlanmış olmalıdır. Katkı payı ile ilgili her türlü bilgi Öğrenci İşleri Duyurularından takip edilmelidir.
 5. Ders kayıtlarından önce her öğrenciye atanacak danışman, öğrencinin ders kaydını kontrol ederek onay ya da ret verir. Danışmanın ders kaydını reddetmesi yalnızca uyarı niteliğinde olup, yine web üzerinden ret gerekçesi öğrenciye bildirilir. Danışmanın ret nedenine göre öğrenci kaydını düzeltmelidir. Ayrıca danışmanın ret vermesi öğrencinin kayıt yapmadığı veya geç kayıt ücreti ödemesi gerektiği anlamına gelmez.
 6. Genel not ortalaması 1,80 – 1,99 arasında olan kişi, devam eden yarıyılda daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersler (FF, DZ, YZ) ile yeni dönemde alması gereken derslerden 22 kredi doluncaya kadar ders seçebilir. Ortalaması 3,00 ve üzeri olanlar 30 kredi ders alabilir.
 7. Herhangi bir seçmeli dersten kalan öğrenci bu ders yerine aynı dönem ve aynı grupta olmak üzere bir başka seçmeli ders alabilir. Ancak kayıt sırasında yerine işlemini yapmış olmalıdır.
 8. Birinci sınıf öğrencileri için (2022 girişliler) güz döneminde alınması gereken kredili seçmeli ders sayısı 1 (bir) adet, kredisiz seçmeli ders sayısı ise 1 (bir) adettir. Kredisiz seçmeli dersler İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Dekanlığı bünyesinde açılmış olup, yine web üzerinden ve Dekanlık biriminden seçilecektir.
 9. Bölümümüz’de Osmanlıca grubu derslerin birinci öğretiminde A ve B olmak üzere iki şube bulunmaktadır. Kendi sınıfına ait Osmanlıca (birinci sınıflar için), Osmanlı Tarih Metinleri (ikinci sınıflar için) ve Osmanlı Paleografyası(üçüncü sınıflar için) derslerini seçecek birinci öğretim öğrencileri için, öğrenci numarasının sonu tek sayı olanlar A şubesini, numarasının sonu çift sayı olanlar B şubesinden bu dersi seçeceklerdir.
 10. Her öğrenci dersleri kendi öğretiminden almak zorundadır. 2., 3. ve 4. sınıfların bazı seçmeli dersleri yalnızca birinci öğretimde veya yalnızca ikinci öğretimde açılacağı için her iki öğretimden öğrenciler de kontenjan dahilinde bu dersleri seçebilirler.
 11. Her seçmeli ders için belirli bir kontenjan ayrılmıştır. Bu nedenle seçmeli dersin kontenjanı dolduğunda o derse kayıt yapılamaz.
 12. Ders ön kayıtlarından sonra seçmeli dersleri seçen öğrenci sayısı belirli sayı altında kalan ders kapatılacaktır. Kapatılacak seçmeli ders kayıtlardan sonra bölüm panolarında ve internet üzerinden ilan edilecek olup, bu derslerden herhangi birini kayıt döneminde seçen öğrenciler, ekle-sil tarihlerinde bölüme gelerek kapanan dersin yerine yenisini seçmekle yükümlüdür.
 13. Sistemde yaşanabilecek problemler dolayısıyla, Ekle-sil döneminde ders kayıt çıktısı için bölüme gelen her öğrenci harcını yatırdığına dair dekontun bir örneğini (bankadan iki nüsha talep edilmelidir) yanında bulundurmak zorundadır.
 14. Bu işlemlerden herhangi birine uymayan ya da işlemleri eksik yapan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.

 

TARİH BÖLÜM BAŞKANLIĞI

KAYIT YÖNERGESİ
17.09.2022

Aşağıdaki belgede dersleri nasıl seçeceğinize dair bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz:

Kayıt-Yönergesi.docx

Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine
16.08.2022

Ders aşamasını bitirmiş yüksek lisans ve yeterlilik sınavını geçmiş olan doktora öğrencileri tez önerilerini 29 Ağustos 2022 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

YAZ OKULU - KAPATILAN DERSLER
24.07.2022

Tarih Bölümü'nün yaz okulunda açmayı planladığı derslerden aşağıda yazılı olanlar yeterli mevcuta ulaşılamadığı için kapanacaktır. Bu dersler yerine açılan derslerden size uygun olanını seçebilir ya da para iadesi için Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na başvurabilirsiniz.

121711203 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ I 

121712196 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ

121712197 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ II 

121713234 SELÇUKLU TARİHİ I 

121713237 ANADOLU BEYLİKLERİ 

121713308 OSMANLI PALEOGRAFYASI I

121714239 SELÇUKLU TARİHİ II

121714296 XIII.YY.ANADOLU DÜŞ.HAYATI

121714300 OSMANLI PALEOGRAFYASI II

121715329 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

121716370 DÜNYA SAVAŞ TARİHİ II

121718425 UYGARLIK TARİHİ

Yaz Okulu İşlemleri ve Kayıt Tarihleri
19.07.2022

ESOGÜ Tarih Bölümü Yaz Okulu kayıtları 20 - 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halihazırda ESOGÜ Tarih Bölümü öğrencisi olanlar, normal kayıt dönemde olduğu gibi OGUBS üzerinden derslerini seçebilirler. Başka üniversitelerden olup bölümümüzden Yaz Okulu derslerini seçecek olan öğrenciler ise yeni bir öğrenci numarası ve şifre oluşturup kayıtlarını yapabilirler. Bu konuda ve genel olarak yaz okulu hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki kılavuzda bulabilirsiniz:

2021-2022_YAZ-OKULU_İŞLEMLERI.pdf

TARİH BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS PROGRYAMI
19.07.2022

Yaz okulu ders programına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

2021-2022-YAZ-OKULU-DERS-PROGRAMI-GÜNCEL.xlsx

2021-2022 YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU (GÜNCELLENDİ)
BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
3.07.2022

Bütünleme programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

2021-2022-Bahar-Yarıyılı-Bütünleme-Sınav-Programı.xls

FİNAL SINAV PROGRAMI
10.06.2022

Bahar yarıyılı final sınav programını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

2021-2022-Bahar-Yarıyılı-Final-Sınav-Programı.xlsx

BEBKA E-Ticaret Eğitimi
29.04.2022

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, gençler için ücretsiz e-ticaret eğitimi verecektir. Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2022'dir. Detaylı bilgiye aşağıdaki afişten ulaşabilirsiniz:

Bebka-E-Ticaret-Eğitimi.pdf

Avrupa Gençlik Yılı
29.04.2022

Avrupa Birliği, 2022 yılını "Avrupa Gençlik Yılı" olarak kutlamaktadır ve bu aşamada ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa çapında çeşitli etkinlikler planlanmaktadır. Konu hakkında bilgiye aşağıdaki afişten ve afişteki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa-Gençlik-Yılı.pdf

Bahar Şenlikleri Spor Turnuvaları
27.04.2022

Üniversitemizdeki bahar şenlikleri kapsamında düzenlenecek olan voleybol, basketbol ve futbol turnuvalarının takvimlerine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Voleybol-Turnuvası.docx

Futbol-Turnuvası.docx

Basketbol-Turnuvası.docx

BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
12.04.2022

2021/2022 Bahar Yarıyılı ara sınav programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

2021-2022-Bahar-Yarıyılı-Ara-Sınav-Programı.xls

PROF. DR. MESUT ERŞAN'IN DERSLERİ HAKKINDA
30.03.2022

Prof. Dr. Mesut Eşan'ın yürütücülüğünü yaptığı lisans dersleri 11 Nisan 2022 tarihine kadar ESUZEM üzerinden yapılacaktır.

BAHAR YARIYILI YÜZ YÜZE / ÇEVRİMİÇİ DERS LİSTESİ (GÜNCELLENDİ)
22.02.2022

Derslerin nasıl yürütüleceğine dair listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Tarih-Bölümü---Ders-Listesi---09-03-22.pdf

PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY'UN DERSLERİ HAKKINDA
EKLE-SİL KAYIT DANIŞMANLARI
1.03.2022

Bahar yarıyılı ekle sil işlemlerini 2 - 4 Mart tarihlerinde ekle-sil kayıt danışmanları ile iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Danışman

E-Posta

1. ve 2. Sınıflar: Arş. Gör. Dr. İslam Kavas

ikavas@ogu.edu.tr

3. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Duygu Tanıdı

dtanidi@ogu.edu.tr

4. Sınıf: Arş. Gör. Dr. Yusuf Akbaba

yakbaba@ogu.edu.tr

Uzatmalılar: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türkan

aturkan@ogu.edu.tr

LİSANSÜSTÜ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT SÜRECİ HAKKINDA
20.02.2022

Değerli Lisansüstü Öğrecileri,

LÜTFEN DERS KAYDINIZA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsü kayıt yenileme işlemleri 24 Şubat 2022 tarihinde saat 08.00-10.30/13.00-23.00; ve 25 Şubat 2022 tarihinde saat 08.00-17.00 arasında yapılacaktır.

Ekle-Sil işlemleri ise 2 - 4 Şubat 2022 tarihlerinde saat 08.00-17.00 arasında yapılabilecektir.

ÖĞRENCILERIMIZ AKADEMIK TAKVIMDE ILAN EDILEN KAYIT DÖNEMINDE DERS KAYITLARINI KENDISI YAPMAK VE YENILEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

Doktora ve Yüksek Lisans Seviyesinde Bu dönem açılan derslere ve saatlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

TARİH-ANABİLİM-DALI-LİSANSÜSTÜ-DERS-PROGRAMLARI.pdf

Doktora mezuniyetiniz için I. ve II. Yarıyıl toplamda 10 Ders ve 1 Seminer almalısınız.

Yüksek lisans mezuniyeti içinse I. ve II. yarıyılda toplam 9 ders ve 1 seminer almalısınız.

Derslerinizi yukarıdaki ders programından yararlanarak seçmelisiniz. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi (eğer almadı iseniz) zorunlu derstir ve yukarıda belirtilen ders sayısına dâhildir.

Kayıtlarınızı kendiniz ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapmalısınız.

Teknik sorunlar için Dr. Arş. Gör. İslam Kavas  (ikavas@ogu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

LİSANS DERS KAYITLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
20.02.2022

Değerli öğrenciler,

Kayıtla tarihleri ve kayıtla ilgili bilmeniz/uymanız gereken önemli hususlar aşağıda verilmiştir. Lütfen kaydınıza başlamadan önce dikkatlice okuyunuz.

2021 - 2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme tarihleri aşağıdaki şekildedir:

21 Şubat Pazartesi saat 10:30 - 23:00

25 Şubat Cuma saat 08:00 - 17:00 

Ders kayıtları öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencinin kayıtlar için üniversiteye ya da bölüme gelmesine gerek yoktur.

Öğrenciler ders kayıtlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve SınavYönetmeliğinin ilgili maddelerine ve tabi oldukları mezuniyet şablonuna uygun olarak kayıt yapmalıdır. 

Öğrenciler ders kayıtlarını Internet üzerinden gerçekleştirecektir. Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için danışman tarafından onaylanması gerekir. Danışmanlar, uygun bulmadıkları kayıtlar için öğrencilere uyarı mesajı göndererek öğrencinin kaydını yeniden düzenlemesini isteyeceklerdir. Öğrenciler ders kaydının tamamlanıp tamamlanmadığını Öğrenci Bilgi Sistemi (ESOGUBS) üzerinden kontrol etmeli ve danışmanın istediği düzeltmeleri yapmalıdır. 

Üniversitemiz Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemeleri sadece QNB FİNANSBANK üzerinden alınmaktadır. Ödemeler QNB FİNANSBANK Şubelerinden, ATM’lerinden kartlı ödeme ile ve QNB FİNANSBANK internet bankacılığı üzerinde Üniversite Harç Ödeme Menüsünden yapılabilir. 

İkinci öğretim öğrencileri, Birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, hazırlık sınıfında ikinci yılını okuyan öğrenciler ve ikinci üniversite kaydı olan öğrencilerin ilgili yarıyılın öğrenim ücreti / katkı payını ödemeleri gerekmektedir. 

Ön kayıtlarda ders seçimi yapmayan öğrencilerin, ekle - sil döneminde kayıtlarını yenilemeleri için "geç kayıt ücreti" yatırmaları gerekmektedir. Bu ücret QNB FİNANSBANK 00260-90952089 nolu hesaba yatırılacaktır. 

Öğrenci işleri daire başkanlığının kayıtlarla ilgili duyurusunun detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Bahar Dönemi Kayıt Duyurusu

 

 

BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMLARI
20.02.2022

Bahar yarıyılı ders programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ders yöntemleri ve sınıflar güncellenmiştir.

Örgün Öğretim Ders Programı

2. Öğretim Ders Programı

BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA DUYURU VE SINAV PROGRAMI (GÜNCELLENDİ)
3.02.2022

Değerli öğrenciler,

Harf notunuzun FF olduğu derslerin bütünleme sınavlarına katılabilirsiniz. Harf notunuzun DZ olduğu derslerin bütünlemelerine katılamazsınız. 

Not ortalamanız 2.00'ın altında ve "Akademik Uyarılı" konumundaysanız harf notu DC ve DD olan derslerinizin bütünleme sınavlarına katılabilirsiniz. 

Bütünleme sınavları için ayrıca bir liste ilan edilmeyecektir. Bütünleme sınav takvimini takip edip, ilgili dersin sınav tarih ve saatinde sınav yerinde olmanız gerekmektedir.

Bütünleme sınavı takvimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

Güz-Yarıyılı-Bütünleme-Sınav-Programı.xls

Çift Anadal ve Yandal Başvuruları
28.01.2022

2021/2022 Güz Dönemi'nde boş kalan kontenjanlar için çift çift anadal ve yandal başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

Başvuru Tarihleri: 7 - 9 Şubat 2022

Kayıt Tarihleri: 21 - 25 Şubat 2022

TEK DERS SINAV SAATİ
16.07.2021

Siyaset Bilimi II ve Osmanlı Teşkilat Tarihi II derslerinin "Tek Ders Sınavları" 16.07.2021 tarihinde saat 16:00'da gerçekleşecektir. Sınava yalnızca tek ders hakkı kazanan öğrenciler girecektir: 

Siyaset Bilimi II Dersi - Suzan Çal

Osmanlı Teşkilat Tarihi Dersi - Mehmethan Çakır

YAZ OKULUNDA DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
14.07.2021

Aşağıdaki belgeleri tamamlayıp tarih@ogu.edu.tr adresine  göndermeniz gerekmektedir:

1. Ders içeriği (alacağınız üniversitenin ders içeriği)

2. Ders programı

3. Diğer üniversitelerden ders alma formu (form için tıklayınız)

Not: En fazla 15 kredilik ders alabilirsiniz.

TEK DERS SINAVI
12.07.2021

2020 - 2021 öğretim yılı bahar yarıyılında tek ders sınav başvuruları 13 - 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Tek Ders Sınavı 16 Temmuz 2021 tarihinde UZEM üzerinde yapılacaktır. 

Tek ders sınavının harf notları ve başvuru adımları için aşağıdaki duyuru metnine bakabilirsiniz:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tek Ders Sınavı Duyurusu

Bütünleme Sınav Programı
25.06.2021

Bütünleme sınav programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Bütünleme Sınav Programı

 

ÇEVRİMİÇİ MEZUNİYET TÖRENİ
24.06.2021

 

30 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 13:00'da çevrimiçi mezuniyet töreni gerçekleşecektir. Mezun olan öğrencilerimiz, aşağıdaki zoom bağlantısından törene katılabilirler:

Zoom bağlantısı
Meeting ID: 928 8748 4811
Passcode: 866346

Final Sınav Programı - Güncellendi
11.06.2021

Sosyal Seçmeli ve İngilizce sınavlarının tarih değişikliğinden kaynaklı, bazı bölüm derslerinin de tarih ve saatleri değişmiştir. Final sınav programının güncel hâline aşağıdaki bağlatıdan ulaşabilirsiniz:

2020-2021 Final Sınav Programı - Güncel

Vize Mazeret Sınavlarına Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler
17.05.2021

Mazeret sınavlarına başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesine ulaşmak için tıklayınız:

Vize Mazeret Sınavları - Öğrenci Listesi

Telafi Dersleri
16.05.2021

Tarih Bölümü lisans programı telafi derslerinin tarihleri ve saatleri dersin hocaları tarafından belirlenecektir. Telafi saatleri için dersin hocasıyla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
23.03.2021

2020 - 2021 Bahar Yarıyılı Arasınav Programı

KAPANAN DERSLER
2.03.2021

Osmanlı Tarihi İncelemeleri II dersi her iki öğretimde de kapanacaktır. Söz konusu dersi alan öğrencilerin ekle-sil günlerinde yeni ders seçmeleri gerekmektedir. 

EKLE - SİL TARİHLERİ VE KAYIT DANIŞMANLARI
26.02.2021

EKLE - SİL İŞLEMLERİ

1. Ekle - Sil işlemleri 3 - 5 Mart 2021 tarihlerinde, saat 10:00 - 17:00 arasında yapılacaktır.

2. Ekle - Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır. Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin ekle-sil günlerinde ders kaydını yapabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunca belirtilen geç kayıt ücretini yatırması gerekmektedir. 

3. Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerin ekle-sil haftasında ders kaydı için bölümüne gelmesi gerekmez. Ekle- sil günlerinde ders değişikliği sadece danışmanlar tarafından yapılabilir. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, ekle-sil günlerinde danışmanı için ders değişiklik iznini açar ve değişikliği açıklayan mesaj göndererek ders ekle/sil/değiştir işlemlerini yapabilir.

Ekle - sil işlemi yapmak isteyenler aşağıda sınıflara göre ayrılmış olan kayıt danışmanlarına e-posta ya da okulun rehberindeki dahili numaralardan ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

2020 girişliler                    Dr. Öğr. Üy. Serkan Demirbaş  (sdemirbas@ogu.edu.tr)

2019 girişliler                    Dr. Öğr. Üy. Şeyda Büyükcan Sayılır  (sbuyukcan@ogu.edu.tr)

2018 girişliler                    Arş. Gör. Dr. Duygu Tanıdı  (dtanidi@ogu.edu.tr)

2017 girişliler                    Arş. Gör. Yusuf Akbaba  (yakbaba@ogu.edu.tr)

2016 ve öncesi                 Arş. Gör. Dr. Ahmet Türkan  (aaturkan@gmail.com)

BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMLARI
20.02.2021

1. Öğretim Ders Programı

2. Öğretim Ders Programı

2020 - 2021 BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA
20.02.2021

2020 - 2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları 22 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30 - 23:00  ve 26 Şubat 2021 tarihinde saat 08:00 - 17:00 arasında gerçekleşecektir. Öğrenciler, ders kaydı için aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır: 

ÖN KAYITLAR 

1) Katkı payı ödemeleri yalnızca QNB Finansbank üzerinden yapılmaktadır. Ödemeler, QNB Finansbank şubelerinden, ATM'lerinden kartlı ödeme ile ve QNB Finansbank internet bankacılığı üzerinde Üniversite Harç Ödeme Menüsü'nden yapılabilmektedir. Katkı payı ödemeleri 20 Şubat 2012 tarihinden itibaren yapılabilir. Katkı payı ödemesi ders kayıt tarihinden önce yapılmalıdır. 

2) İkinci öğretim öğrencileri ve birinci öğretim öğrencileri içinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin katkı payı ödemesi gerekmektedir. 

3) Ders kayıtları yukarıda belirtilen tarihlerde ESOGÜBS üzerinden yapılmalı ve danışman onayına gönderilmelidir.  Danışman onayı ile birlikte ders kaydı kesinleşecektir. 

4) Öğrenciler, kayıtlarını bölümün sitesinde ilan edilen ders programına göre gerçekleştirir.

5) Kayıtlarında eksik ya da hata olan öğrencilere danışman tarafından uyarı mesajı gönderilir. Öğrenci bunun üzerine gerekli düzeltmeleri gerçekleştirip kaydını yeniden danışman onayına göndermelidir. 

6) Danışman tarafından "Uyarı" verildiği ve öğrenci bu uyarıyı dikkate alıp kaydını düzeltmediği için onaylanmayan ders kayıtları yapılmamış sayılır. Bu durumda, öğrenciler geç kayıt ücreti yatırarak ekle-sil günlerinde kayıtlarını düzenlemeli be danışman onayı almalıdır. 

7) Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri ekle-sil dönemi (03-05 Şubat) sonunda otomatik olarak silinir. 

8) Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi dersin yerine alındığının belirtilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Bu nedenle mutlaka yerine işlemi yapılmalıdır.

EKLE - SİL İŞLEMLERİ

1. Ekle - Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır. Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin ekle-sil günlerinde ders kaydını yapabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunca belirtilen geç kayıt ücretini yatırması gerekmektedir. 

2. Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerin ekle-sil haftasında ders kaydı için bölümüne gelmesi gerekmez. Ekle- sil günlerinde ders değişikliği sadece danışmanlar tarafından yapılabilir. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, ekle-sil günlerinde danışmanı için ders değişiklik iznini açar ve değişikliği açıklayan mesaj göndererek ders ekle/sil/değiştir işlemlerini yapabilir.